Rudná, D5

30.4.2014

Admin

Oprava mostu D5-008, dálnice D5, Exit 5 Rudná.

Rudná, D5

Oprava mostu D5-008, dálnice D5, Exit 5 Rudná.

Informace:

Lokalita: Rudná u Prahy
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 07/2013 - 10/2014
Popis

Hlavním předmětem stavby je oprava dálničního mostu.

Jedná se o 2 souběžné mosty o 3 prostých polích (rozpětí 18+30+18m), pro každý směr dálnice je konstrukce tvořena 30 předpjatými prefabrikovanými nosníky I‑73.

Spodní stavba mostu bude nahrazena novou, proto jsou všechna mostní pole (hmotnosti 350t a 600t) zvednuta pomocí hydraulických lisů na podpěrné konstrukci. Po spuštění NK na repasovaná ocelolitinová ložiska budou osanované nosníky spřaženy novou deskou mostovky, budou provedeny nové izolace, nové mostní vybavení, nové vozovkové souvrství a přechodové oblasti.