Praha, Kryté parkovací stání Černý Most

24.4.2014

Admin

Objekt parkoviště je vybudován v 10 m odstupu od skleněné fasády Zábavního centra Černý Most v Praze 14 a komunikačně napojen spojovacím mostem na budovu Zábavního centra. Objekt má 3 krytá podlaží a pojízdnou střechu.

Praha, Kryté parkovací stání Černý Most

Objekt parkoviště je vybudován v 10 m odstupu od skleněné fasády Zábavního centra Černý Most v Praze 14 a komunikačně napojen spojovacím mostem na budovu Zábavního centra. Objekt má 3 krytá podlaží a pojízdnou střechu.

Informace:

Lokalita: Praha 14
Investor: Centrum Černý Most a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Kryté venkovní parkoviště
Doba výstavby: 08/1999 - 11/2000
Hlavní ukazatele Počet parkovacích míst: 500, z toho 350 krytých a 150 na střeše
Celková podlahová plocha: 15 000 m2
Obestavěný prostor: 51 750 m3
Popis Kryté parkovací stání má jednoduchý půdorys 80,6 x 60,25 m. Nad střešní rovinou vystupují pouze 2 přístřešky skleněné terčové fasády únikových schodišť. K objektu vedou 2 vjezdy, jeden z jihu na úroveň 1. nad- zemního podlaží a druhý ze severu na úroveň 4. nadzemního podlaží (střecha). Jednotlivá patra od 1. až po střechu objektu jsou vzájemně propojena 2 rampami na každém podlaží, které jsou situovány vně, podél delších stran objektu.

Vzhledem ke krátké době výstavby (4 měsíce) byl postaven na bázi úplné prefabrikace, mimo monolitických základů a suterénních obvodových zdí. Objekt je zaklíněn do svažitého terénu výšky cca. 10 m a na jeho spodní stavbu nebyly použity klasické hydroizolace. Byla použita technologie bílé vany, tzn. vodostavební beton s ošetřením pracovních a dilatačních spár.