České Budějovice, Dlouhý most

24.4.2014

Admin

Ocelový most městské pozemní komunikace přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích. Před jeho výstavbou byl nejprve starý ocelový most příčně přesunut o 18 m proti vodě do polohy provizorní komunikace.

České Budějovice, Dlouhý most

Ocelový most městské pozemní komunikace přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích. Před jeho výstavbou byl nejprve starý ocelový most příčně přesunut o 18 m proti vodě do polohy provizorní komunikace.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Město České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nový ocelový most
Doba výstavby: 02/1998 - 04/1999
Hlavní ukazatele Délka mostu: 100 m
Šířka mostu: 18 m
Zatížitelnost normální: 32 t
Zatížitelnost výjimečná: 196 t
Popis Nový ocelový most má dvě pole. Hlavním nosným systémem je visutý most s vyztuženým nosníkem a dolní železobetonovou mostovkou, která je spojena s příčníky pomocí ocelových trnů. Visutým prvkem je předpjatý kabel firmy Diwydag, umístěný při horním obrysu v ocelové trubce.Ochrana proti korozi je provedena kombinovaným ochranným povlakem včetně metalizace. Hydroizolace je jednopásová z modifikovaného asfaltu, odvodnění mostu je z nerezového potrubí a kryt chodníku je z dubového dřeva. Mostní opěry a středový pilíř jsou ze železobetonu se vzhledovou úpravou přirozeného hladkého betonu. Okraje mostu jsou upraveny jak pro pěší, tak i pro cyklisty.