Tábor, Dům pečovatelské služby G-Centrum

22.4.2014

Admin

G-centrum je budova určená pro starší občany s kapacitou 120 klientů ubytovaných v moderních 48 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojích, kde jim bude poskytována komplexní péče.

Tábor, Dům pečovatelské služby G-Centrum

G-centrum je budova určená pro starší občany s kapacitou 120 klientů ubytovaných v moderních 48 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojích, kde jim bude poskytována komplexní péče.

Informace:

Lokalita: Tábor
Investor: Město Tábor
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 11/1996 - 04/1998
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 1 741 m2
Obestavěný prostor: 30 080 m3
Popis Objekt se nachází v Táboře před okresní nemocnicí. Jedná se o budovu o pěti nadzemních podlažích a jednom podzemním. Je založena na základových pasech a patkách. Svislé a nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva, v některých částech doplněny železobetonovými sloupy. Vodorovné konstrukce tvoří filigránové desky doplněné betonem a výztuží tloušťky 200 mm. Na východní a západní straně objektu je po celé výšce prosklený pás balkonů, čímž vznikly u těchto pokojů zimní zahrady. V prvním nadzemním podlaží mohou klienti navštívit kapli. Okolí stavby doplňují sadové úpravy s lavičkami a zahradním altánem na západní straně objektu. Nové zpevněné plochy a komunikace navazují na okolní plochy a umožňují pohodlný přístup k objektu.