Rozvadov, Bytové jednotky

22.4.2014

Admin

HOCHTIEF VSB zahájil jako generální dodavatel v září 2004 výstavbu bytového domu s 21 bytovými jednotkami v Rozvadově.

Rozvadov, Bytové jednotky

HOCHTIEF VSB zahájil jako generální dodavatel v září 2004 výstavbu bytového domu s 21 bytovými jednotkami v Rozvadově.

Informace:

Lokalita: Rozvadov
Investor: Okresní úřad Rozvadov
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: novostavba
Doba výstavby: 09/2004-07/2005
Hlavní ukazatele Počet jednotek: 21
Popis Stavbu tvoří tři terasovitě uspořádané čtyřpodlažní objekty umístěné na okraji obce ve svažitém terénu. V každém objektu je šest bytů a jeden byt v přízemí pro invalidní spoluobčany. Konstrukce domu je zděná, založená na pasech, zastřešená sedlovou střechou. Každá budova má svou centrální plynovou kotelnu a společné příslušenství bytů v přízemí. Pro zajištění přístupu k bytovému domu bude nově zbudována komunikace spojující kasino a obec a umožňující přístup na hlavní komunikaci.

Stavba byla náročná vzhledem k tomu, že převážná část výstavby probíhala v zimních měsících. Jednoduchá není ani doprava materiálu, která je uskutečňována po lesních cestách hraničního pásma tak, aby nebyl narušen provoz blízkého casina.