HOCHTIEF

Praha, Obytný soubor Na Hutích

22.4.2014

Admin

Objekt vytváří spolu s ostatními stavbami blokovou zástavbu v jižní části ulice Za Černým Mostem. Obytný blok je rozdělen do 4 objektů. První část je určena pro administrativní účely, zbylé části mají bytový charakter.V přízemí jsou situovány parkovací garáže a technické vybavení, od 1. patra do 4. patra jsou byty.

Praha, Obytný soubor Na Hutích

Objekt vytváří spolu s ostatními stavbami blokovou zástavbu v jižní části ulice Za Černým Mostem. Obytný blok je rozdělen do 4 objektů. První část je určena pro administrativní účely, zbylé části mají bytový charakter.V přízemí jsou situovány parkovací garáže a technické vybavení, od 1. patra do 4. patra jsou byty.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Mgr. Jana Dyršmídová
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 08/2001- 12/2002
Hlavní ukazatele zastavěná plocha: 2748 m2
Popis Navržený blok domů je rozdělen, přičemž mají obdobné stavebně technické řešení. V zásadě jde o stěnový příčný konstrukční systém s nosnými stěnami z cihelných tvarovek Porotherm. Objekt je založen na základových pasech v jílovitých břidlicích. Obvodový plášť je navržen z tvarovek a doplněn je kontaktní tepelnou izolací z PPS. Stropy jsou navrženy jako keramické, skládané z tvarovek Porotherm, doplněné dobetonávkami s keramickými vložkami v nároží objektu. Schodiště jsou prefabrikovaná, s deskovými podestami a samostatnými schodišťovými rameny.