Praha, Bytovky Hostišovská

22.4.2014

Admin

Technicky zajímavá rekonstrukce a modernizace sedmi bytových domů byla dokončena v Hostišovské ulici v Praze.

Praha, Bytovky Hostišovská

Technicky zajímavá rekonstrukce a modernizace sedmi bytových domů byla dokončena v Hostišovské ulici v Praze.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Městský úřad Praha 15
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Rekonstrukce a modernizace bytů
Doba výstavby: 09/2001 - 05/2002
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 11 760 m3
Počet bytových jednotek: 30
Popis K největším změnám ale došlo uvnitř staveb. Především bylo nutné zvýšit únosnost základových pasů a odstranit zamokření suterénních prostor. Kolem každého objektu byly vykopány rýhy a tím se obnažil celý suterén a základové pasy, na nichž spočívá každý z těchto domů. Dále byly obnoveny vodorovné hydroizolace v suterénech a novou hydroizolaci dostaly i svislé stěny suterénů. Všechny zrekonstruované domy byly také zatepleny.

Původní byty 2+1 v prvních dvou podlažích zůstaly při rekonstrukci domů dispozičně nezměněny. Modernizace těchto bytů se projevila hlavně novými povrchy, výměnou zařizovacích předmětů a rozvodů. Mnohem zajímavější jsou nové byty v nástavbě. V nástavbě vznikly na stejném půdorysu jako byty 2+1 v nižších patrech byty dvoupodlažní, které zasahují až do střešního prostoru. Plochou to jsou jen mírně nadstandardní byty 3+1, ale propojením obou podlaží vzniká pocit nezvykle velkého prostoru a světla, který je pro tyto mezonetové byty charakteristický.

Sedm zrekonstruovaných domů v poklidné Hostišovské ulici vytváří malý ucelený architektonický celek s vlastní příjemnou atmosférou. Do souboru staveb se navíc podařilo velmi citlivě zasadit poměrně velký počet garáží. Celkově příznivý dojem z rekonstruovaných staveb dotváří zámková dlažba chodníků ve dvoubarevném provedení, zídky pro uložení popelnic z neomítnutých vápenopískových cihel a vzrostlé stromy, které zůstaly během celé rekonstrukce nepoškozeny.