Planá nad Lužnicí, Nový bytový komplex

22.4.2014

Admin

Bytový komplex byl postaven v samém centru města, ale v obtížných základových podmínkách. Stavba je založena na velkoprůměrových pilotách a pasech bez suterénů.

Planá nad Lužnicí, Nový bytový komplex

Bytový komplex byl postaven v samém centru města, ale v obtížných základových podmínkách. Stavba je založena na velkoprůměrových pilotách a pasech bez suterénů.

Informace:

Lokalita: Planá nad Lužnicí, Tábor
Investor: Městský úřad Planá nad Lužnicí
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nové bytové domy
Doba výstavby: 01/2003 - 11/2003
Popis Obytný soubor je tvořen řadovými bytovými domy, které jsou členěny do tří sekcí. Všechny mají pět nadzemních podlaží, z toho poslední má charakter mansardy a to zejména s ohledem na okolní zástavbu. Mansarda krytá asfaltovým šindelem opticky snižuje výšku objektu. Po technické stránce nese výstavba charakteristické rysy firemní standardizace techno-logií pro naše bytové stavby. Svislé nosné prvky z Porothermu jsou doplně-ny prefabrikovanými filigránovými stropy s dobetonovávkou.

Zvláštní pozornost zasluhují balkony, které jsou významným výrazovým prvkem v architektonickém ztvárnění obytného souboru. Jsou-li však technologicky špatně zvládnuty, mohou mít během několika málo let až devastující vliv na fasády a celkový vzhled domu. Naše balkony jsou proti takové degradaci odolné. Mají moderní a funkčně spolehlivou skladbu, vypracovanou techniky naší firmy. Jejím základem je prefabrikovaná železobetonová deska, která má již z výroby vyspádovaný povrch pro odvod srážkové vody a vnější spodní hranu vytvarovanou do okapnice. Na balkónovou desku je bez dalších úprav nanesena stěrková hydroizolace a na ní je přímo nalepena dlažba. Oplechování bylo nahrazeno systémovou lištou, která se stává součástí dlažby.