HOCHTIEF

České Budějovice, Domov důchodců Máj

22.4.2014

Admin

Ke konci minulého roku byla dokončena přestavba bývalého Hotelu Máj na současný Domov důchodců.

České Budějovice, Domov důchodců Máj

Ke konci minulého roku byla dokončena přestavba bývalého Hotelu Máj na současný Domov důchodců.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Městský úřad České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce, nástavba stávajícího objektu
Doba výstavby: 10/2002 - 12/2003
Hlavní ukazatele Technickou zajímavostí a vůbec podmínkou nástavby stávajícího skeletu bylo provedení vyztužení všech stávajících sloupů pomocí válcovaných profilů a hlavně pomocí zhruba 170 ks mikropilot.
Popis Objekt byl přestavěn z Hotelu Máj na současný Domov důchodců. Práce na přestavbu byly zahájeny v říjnu 2002 a dokončeny byly v prosinci 2003. Stávající Hotel Máj sestával ze dvou objektů. Jednu část tvořil dvoupodlažní skelet systému MS-71 z roku 1985, kde se nacházelo zázemí kuchyně, restaurace, ostatní komerčně využívané prostory (kadeřnictví, solárium) a nástavba strojovny VZT v úrovni 3. podlaží.

Druhou část tvořila novější čtyřpodlažní zděná budova, která sloužila k hotelovému ubytování. Projekt přestavby řešil přístavbu, nástavbu a demolice výše zmíněných částí objektu. Nástavba strojovny VZT byla demolována, na dvoupodlažním skeletu byla provedena nástavba dvou pater a ve dvorní části byl přistavěn čtyřpodlažní zděný blok; novější čtyřpodlažní část bývalého hotelového ubytování doznala minimálních změn (bourání oken, úprava dispozice).