HOCHTIEF

České Budějovice, Bytové jednotky Plavská, II. – IV. etapa

22.4.2014

Admin

Na místě bývalých kasáren ministerstva vnitra v jihočeské metropoli vzniká jedinečný obytný komplex. Lokalita přitom leží přímo u velkého jezu na řece Malši v rekreační zóně města. Sedm bytových domů doplní objekt s relaxačním centrem a restaurací.

České Budějovice, Bytové jednotky Plavská, II. – IV. etapa

Na místě bývalých kasáren ministerstva vnitra v jihočeské metropoli vzniká jedinečný obytný komplex. Lokalita přitom leží přímo u velkého jezu na řece Malši v rekreační zóně města. Sedm bytových domů doplní objekt s relaxačním centrem a restaurací.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: První česká realitní
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nové bytové jednotky
Doba výstavby: 04/2002 - 12/2003
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha:1 751 m2
Popis Projekt Plavská je prvním a největším co do výstavby bytů v Českých Budějovicích, který investor provádí bez státních dotací na sítě a na bytové jednotky. Jednotlivé objekty jsou založeny na základových pasech, přičemž pasy pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi jsou z prostého betonu B15 a některé více namáhané pasy ze železobetonu B20. Objekty jsou kompletně vyzděny z cihelného systému Porotherm, stropy jsou provedeny keramické systému Porotherm. Střešní konstrukce je provedena jako klasický dřevěný krov sedlové střechy se dvěma velkými vikýři na každé straně a vrchlová vaznice je ocelový profil IPE. Krytina střechy je ze systému Bramac.