HOCHTIEF

České Budějovice, Bytové jednotky D - sídliště Máj

22.4.2014

Admin

České Budějovice jsou bohatší o další bytové jednotky z dílny HOCHTIEF VSB.

České Budějovice, Bytové jednotky D - sídliště Máj

České Budějovice jsou bohatší o další bytové jednotky z dílny HOCHTIEF VSB.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Město České Budějovice, Bytové družstvo Novostav České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 03/2005 - 01/2006
Hlavní ukazatele Počet bytových jednotek: 26
Počet bezbariérových bytů: 2
Počet krytých parkovacích stání: 4
Zastavěná plocha: 408 m2
Obestavěný prostor: 6 231 m3
Popis Nový bytový soubor se nachází na hranici ulic Loucká a Branišovská. Jednotlivé části výstavby zahrnují i prodloužení vodovodního řadu (přípojku), prodloužení horkovodu (přípojku), připojení nízkého napětí, připojení kabelové televize, zpevněné plochy a komunikace, přístřešek TDO, sadové a terénní úpravy.

Bytový dům je koncipován jako čtyřpodlažní objekt s podkrovím obsahující malometrážní byty o výměře od 33,00 do 54,05 m². Projekt bytového domu D zahrnuje i bydlení pro postižené občany, 2 byty v přízemí umožňují bezbariérový přístup. Pro parkování majitelů bytů poslouží krytá stání (4 parkovací místa) před bytovým domem, v budoucnu je plánovaná výstavba dalších zastřešených parkovacích stání v blízkosti objektu. Většina z 26 bytů je již prodána, o využití komerčního prostoru v přízemí ještě není rozhodnuto.