HOCHTIEF

České Budějovice, Bytové jednotky A - sídliště Máj

22.4.2014

Admin

Jihočeská metropole České Budějovice je bohatší o nový bytový dům.

České Budějovice, Bytové jednotky A - sídliště Máj

Jihočeská metropole České Budějovice je bohatší o nový bytový dům.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Statutární město České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 04/2004 -06/2005 (blok A)
Hlavní ukazatele Celkem bytových jednotek: 101
Podzemní garážová stání: 12
Počet sekcí: 3
Popis Bytový dům byl funkčně rozdělen na 3 bloky (A, B, C). Projekt těchto bloků je koncipován na 101 bytových jednotek, z nichž na Bloku A jsou čtyři určeny tělesně postiženým osobám. HOCHTIEF VSB přispěl k výstavbě bloku A. První z bloků, blok A, má 31 bytových jednotek, z nichž čtyři jsou určeny tělesně postiženým osobám. Součástí stavby je také 12 garážových stání v podzemním podlaží, z toho jedno pro tělesně postižené občany.

Založení objektu je na monolitickém základovém roštu, který je příslušně vyztužen na bodové zatížení rámové konstrukce PP. Pod výtahovou šachtou bude provedena monolitická železobetonová deska. V úrovni podzemního podlaží jsou hlavní nosné konstrukce tvořeny železobetonovými monolitickými rámy. Systém průvlaků a sloupů přenáší zatížení nadzemních konstrukcí do základového roštu. Průvlaky jsou zmonolitněny se stropní železobetonovou deskou z filigránových desek. V dalších podlažích jsou konstrukce zděné. Byl použit kompletní systém Supertherm.

Zděné svislé nosné konstrukce 1. a 2. nadzemního podlaží jsou doplněny o systém monolitických železobetonových sloupů a průvlaků. V dalších nadzemních podlažích jsou provedeny průvlaky pod vnitřními podélnými stěnami. Průvlaky jsou zmonolitněny se železobetonovou stropní deskou. Stropy jsou navrženy ze železobetonových filigránových desek tloušťky 60 mm a příslušné monolitické vrstvy dle projektové dokumentace. Filigrány jsou před zmonolitněním doplněny horní výztuží, která vyztužila desku v obou směrech a zároveň počítá spolupůsobením s průvlaky. Schodiště jsou tvořeny železobetonovými prefabrikáty, které jsou od navazujících konstrukcí odizolovány příslušnými tlumícími prvky.Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s použitím střešní krytiny K. M. Beta.

Výplň oken a balkónových dveří byla zvolena z plastu, vchodové dveře pak z hliníku. Omítky uvnitř objektu jsou štukové. Pro dopravu do jednotlivých bytů budou moci jejich majitelé využívat elektrický lanový výtah OTIS s nosností až 630 kg. Vnější omítky jsou dvouvrstvé s probarvenou pastózní omítkovinou, sokl pak z dekorativní mozaikové omítkoviny.