HOCHTIEF

Tlačové správy Slovensko

Vyšla najnovšia kvartálna analýza slovenského stavebníctva

 8.1.2019

Štúdia za Q4/2018 prináša najnovšie informácie o tom, ako sa bude slovenské stavebníctvo ďalej vyvíjať v roku 2019 a 2020.

Nový úsek diaľnice D3 rastie pred očami

 13.11.2018

Práce naplno pokračujú na výstavbe diaľnice v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec.

Vyšla nová Kvartálna analýza slovenského stavebníctva

 31.10.2018

Štúdia je spracovaná na základe údajov získaných zo 103 uskutočnených osobných a telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností. Uvedené rozhovory boli vykonané v priebehu augusta a septembra 2018.

Ako vyzerá budúcnosť slovenského stavebníctva?

 25.10.2018

Pri tradičnom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktorý sa konal v Bratislave dňa 25. októbra, diskutoval riaditeľ spoločnosti HOCHTIEF SK Ing. Miroslav Beka, zástupcovia najvýznamnejších investorov na tému stratégie pre úspešný rozvoj slovenského stavebníctva.

Náš zákaznícky magazín je novo dostupný online

 23.10.2018

Skupina HOCHTIEF AG štvrťročne vydáva svoj magazín pre celosvetovú verejnosť.

Opravíme lávky na moste SNP

 18.9.2018

V rámci projektu komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave, ktorý naša spoločnosť realizuje od mája 2017, sme zahájili rekonštrukciu časti mostu SNP.

V Hamburgu staviame nový koncept modulárnych domčekov Hex House

 3.9.2018

Na konci augusta začala spoločnosť HOCHTIEF stavebné práce na zaujímavom koncepte šesťhranných modulárnych domčekov určených pre dočasné bývanie. Jedná sa o nemecký prototyp projektu nazývaného "Hex house". Neďaleko Labskej filharmónie tak vzniká ubytovacia kapacita, ktorá vo veľmi krátkom časovom úseku a s použitím jednoduchého panelového systému ponúkne ubytovanie určené najmä utečencom.

Prvý polrok 2018: HOCHTIEF významne zvýšil zisk, maržu, cash flow a zásobu práce

 26.7.2018

V prvých šiestich mesiacoch roku 2018 dosiahol HOCHTIEF dobré výsledky a tiež významného medziročného rastu. Skupina toto obdobie uzavrela s objemom čistých hotovostných prostriedkov vo výške 1,35 mld. Eur.

Výsledky akciovej spoločnosti HOCHTIEF CZ za rok 2017

 25.6.2018

Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ 21. 6. vydala auditovanú účtovnú závierku spoločnosti zostavenú podľa českých účtovných štandardov k 31. decembra 2017.

HOCHTIEF SK v debate s ministrom na tému BIM a PPP

 31.5.2018

V utorok 29. mája sa v Bratislave uskutočnilo tradičné Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018. Konferenciu, ktorej sa zúčastnili vrcholní zástupcovia štátnych investorov a riaditelia stavebných, developerských a projektových firiem, zahájil minister dopravy a výstavby slovenských republiky Arpád Érsek.