Výstavba ovocnářského institutu pokročila o významný krok vpřed

2.4.2014

Admin

Holovousy - Symbolickou poslední betonáží dokončili stavbaři dodavatelského sdružení JABLKO, hrubou stavbu Ovocnářského ústavu ve východočeských Holovousích. Úvodní slovo a poděkování za dosavadní práci pronesl zástupce investora Ing. Jaroslav Vácha a Vilém Tvrdík, bezpečnostní ředitel HOCHTIEF CZ v nejvyšším patře hlavní budovy, kde byla taktéž vztyčena Glajcha.

Výstavba ovocnářského institutu pokročila o významný krok vpřed

2.4.2014

Admin

Holovousy - Symbolickou poslední betonáží dokončili stavbaři dodavatelského sdružení JABLKO, hrubou stavbu Ovocnářského ústavu ve východočeských Holovousích. Úvodní slovo a poděkování za dosavadní práci pronesl zástupce investora Ing. Jaroslav Vácha a Vilém Tvrdík, bezpečnostní ředitel HOCHTIEF CZ v nejvyšším patře hlavní budovy, kde byla taktéž vztyčena Glajcha.

Realizuje se hlavní budova, v níž budou umístěny pracovny a laboratoře včetně moderních přístrojů a vybavení. Práce zároveň probíhají i na stavbě skleníku, který je ve fázi realizace ocelové konstrukce a provádí se zasklívání. Nový skleník bude používán jako výzkumné pracoviště s technologiemi navozující vegetační prostředí. Další z doprovodných staveb, kterou naše společnost prování  v rámci projektu je budova garáží zemědělských strojů, která je taktéž ve fázi hrubé stavby.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy dosud sídlí v pronajatých prostorách zámku v obci Holovousy, které však neumožňují další rozvoj. Ústav o výstavbu nového objektu usiluje od roku 2006, a na začátku roku 2012 ústav získal potvrzení dotace z evropských zdrojů a státního rozpočtu.

Moderní pracoviště bude především řešit potřeby pěstitelů ovoce v České republice a zavádět nové poznatky do ovocnářské praxe. Zajistí také přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnosti v odvětví. Výsledkem bude zajištění komplexního výzkumu v oblasti ovocnářství v souladu s trendy v ovocnářsky vyspělých zemích Evropy. Realizuje projektový tým Martina Hamariče. Její dokončení je naplánované na rok 2015.