Vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2011

3.10.2011

Admin

PRAHA - V pondělí 3. října došlo k vyhlášení vítězů prestižní soutěže Stavba roku 2011. Do letošního 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Z nich pak bylo vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů. Na titul Stavba roku bylo pak porotou vybráno 5 staveb, mezi nimiž nechybí projekt „Výstavba jihozápadní části pražského okruhu“. Titul byl stavbě udělen za „vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města, se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.“

Vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2011

3.10.2011

Admin

PRAHA - V pondělí 3. října došlo k vyhlášení vítězů prestižní soutěže Stavba roku 2011. Do letošního 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Z nich pak bylo vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů. Na titul Stavba roku bylo pak porotou vybráno 5 staveb, mezi nimiž nechybí projekt „Výstavba jihozápadní části pražského okruhu“. Titul byl stavbě udělen za „vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města, se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.“

Okruh v délce 23 km se skládá ze tří částí – staveb SOKP 512, SOKP 513 a SOKP 514. Na realizaci posledně jmenované části se výstavbou mostu přes Lochkovské údolí a Lochkovského tunelu významně podílela akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Udělením titulu Stavba roku 2011 odborná porota oceňuje kvalitu dokončené stavby a jejího architektonického řešení, vhodnost použití materiálů, ale i spokojenost běžných uživatelů stavby. Spokojenost občanů byla potvrzena i Cenou veřejnosti hlavního města Prahy.

Všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na výstavbě projektu SOKP 514, patří poděkování za skvěle odvedenou práci!