Projekt „Hořice – město bez bariér“ úspěšně dokončen

22.9.2011

Admin

HOŘICE - Více než dva roky pracovali zaměstnanci divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ na rozsáhlém, sociálně prospěšném projektu v podkrkonošských Hořicích. Záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel ve městě, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér. Tím se jim umožnil snadnější pohyb po městě a plné zapojení do občanského života.

Projekt „Hořice – město bez bariér“ úspěšně dokončen

22.9.2011

Admin

HOŘICE - Více než dva roky pracovali zaměstnanci divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ na rozsáhlém, sociálně prospěšném projektu v podkrkonošských Hořicích. Záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel ve městě, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér. Tím se jim umožnil snadnější pohyb po městě a plné zapojení do občanského života.

Stavba byla realizována v období červen 2009 až září 2011 s celkovými náklady 161 milionů Kč. Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod prioritní osy 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí.  V rámci projektu byly vytvořeny 4 nové bezbariérové trasy označené jako dopravní, školní, kulturní a odpočinková. Realizované úpravy navržených tras obsahují 66 různých stavebních objektů, především přechodů pro chodce, chodníků, prostranství, výtahů, vozovek a zelených ploch s celkovou plochou téměř 50 tisíc m2, přes 330 nových zdrojů veřejného osvětlení, 247 parkovacích stání, řadu bezbariérových vstupů a dalších ploch v budovách škol a budovách pro zdravotní a sociální péči, rozmístění více než 200 kusů předmětů venkovního vybavení, jako laviček, bezpečnostního zábradlí, odpadkových košů a stojanů na kola.