Dokončení konstrukce nové lávky ve Vlašimi se blíží

28.8.2013

Admin

VLAŠIM – Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ dnes pomocí jeřábu osadili novou lávku přes řeku Blanici v centru Vlašimi.

Dokončení konstrukce nové lávky ve Vlašimi se blíží

28.8.2013

Admin

VLAŠIM – Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ dnes pomocí jeřábu osadili novou lávku přes řeku Blanici v centru Vlašimi.

Původní lávka tvořila spojnici mezi Palackého náměstím a Žižkovým náměstím ve středu města a byla hlavní přístupovou cestou dětí k Domu dětí a mládeže. Vzhledem ke své výšce nad hladinou řeky byla lávka několikrát do roka zaplavována, až došlo k jejímu konečnému stržení povodní.

Nová lávka se bude nacházet přibližně v místě původní lávky. Její poloha je přizpůsobena rekonstruovanému předmostí u Staré radnice a koryto Blanice překonává mírně našikmo. Spodní hrana konstrukce je navržena 0,5 m nad úrovní stoleté vody, na kterou jsou navrhována všechna protipovodňová opatření, která jsou součástí projektu „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“.

Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva oblouky, které současně tvoří zábradlí lávky. Lávka je ukotvena v kotevních otvorech na obou březích Blanice. Stavbu realizuje pro investora Povodí Vltavy, sp., divize Pozemní stavby Čechy společnosti HOCHTIEF CZ a. s. podle projektu vypracovaného společností Hydroprojekt a. s.