Získali jsme Zlatý certifikát

23.2.2006

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF VSB získala v posledních dnech od certifikačního orgánu STAVCERT Praha Zlatý certifikát integrovaného systému managementu.

Získali jsme Zlatý certifikát

23.2.2006

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF VSB získala v posledních dnech od certifikačního orgánu STAVCERT Praha Zlatý certifikát integrovaného systému managementu.

Integrovaný systém řízení je logickým krokem pro organizaci, která již má zavedené alespoň dva samostatné systémy managementu. Akciová společnost HOCHTIEF VSB již má následující tři certifikované oblasti: 
• systém managementu jakosti - ČSN EN ISO 9001 (QMS), 
• systém environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001 (EMS), 
• systém managementu BOZP - OHSAS 18001 (SMS). 

Všechny tři jsou založeny na stejném principu postupného zlepšování. Podle požadavků standardů (norem) jsou členěny tak, aby byly vůči sobě kompatibilní a dobře provázané. 

Zlatý certifikát zmíněné systémové certifikáty nenahrazuje – spíše jej lze chápat jako jejich zastřešení. Pokud bude naše společnost podávat nabídky, vždy musí doložit jednotlivé systémové certifikáty. Zlatý certifikát je v tomto případě pouze jejich krycím listem. 

Získání Zlatého certifikátu je pro naši společnost prestižní záležitostí a zároveň potvrzením, že trend v oblasti systémů managementu se ubírá správným směrem.