V Humpolci budou mít upravenou čistírnu odpadních vod

23.3.2006

Admin

Intenzifikace ČOV Humpolec je název pro rekonstrukci čistírny, kterou provádí divize 1. Rekonstrukce se koná po jednotlivých etapách, během kterých je provoz jen částečně omezen – předem přísně stanoveným způsobem podle daného harmonogramu prací. Po celou dobu rekonstrukce je čistírna pod zvýšeným dohledem orgánů státní správy – kvalita vody nesmí být v žádném případě ohrožena.

V Humpolci budou mít upravenou čistírnu odpadních vod

23.3.2006

Admin

Intenzifikace ČOV Humpolec je název pro rekonstrukci čistírny, kterou provádí divize 1. Rekonstrukce se koná po jednotlivých etapách, během kterých je provoz jen částečně omezen – předem přísně stanoveným způsobem podle daného harmonogramu prací. Po celou dobu rekonstrukce je čistírna pod zvýšeným dohledem orgánů státní správy – kvalita vody nesmí být v žádném případě ohrožena.

Projekt intenzifikace ČOV je financován městem Humpolec, které získalo prostředky ze Státního zemědělského fondu (75 %), prostřednictvím tohoto fondu také z Evropské unie (fond ERDF – 15 %), a deset procent jsou pak vlastní prostředky z rozpočtu města. 

Projekt byl zahájen v srpnu 2005 a jeho dokončení je plánováno na 31.8.2006. Vede ho tým Ing. Petr Hadač - stavbyvedoucí a Miroslav Koblic - mistr SV. 

Stavba probíhá podle zpracovaného harmonogramu postupu stavebních prací. V současné době je vlivem nepříznivých klimatických podmínek letošní zimy v mírném skluzu (cca 14 dnů), a to i přes přijatá „zimní“ opatření. Je to ale dáno i tím, že celá stavba byla zahájena s dvouměsíčním zpožděním, které se postupně daří vyrovnat. To bylo také dosud nejsložitější částí projektu – zkoordinovat postup prací s nepřízní počasí, s posunem jejich zahájení a s komunikací mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. 

Čistírna odpadních vod je dimenzována pro více než 25 tis. obyvatel Humpolce a nejbližšího okolí. Díky projektu intenzifikace bude možné připojit na ni ještě další objekty.