Stavíme další čistírnu odpadních vod

15.2.2006

Admin

V posledních letech se daří investovat do rekonstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizací českých měst, a to zejména díky finančním příspěvkům Evropské unie. Jeden z těchto projektů začal v loňském roce svoji realizaci ve dvouměstí Sedlec – Prčice.

Stavíme další čistírnu odpadních vod

15.2.2006

Admin

V posledních letech se daří investovat do rekonstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizací českých měst, a to zejména díky finančním příspěvkům Evropské unie. Jeden z těchto projektů začal v loňském roce svoji realizaci ve dvouměstí Sedlec – Prčice.

Sedlec – Prčice má v současné době cca 1600 obyvatel, a takovému počtu lidí již nevyhovuje kapacita a technická úroveň čistírny místní odpadních vod. Byla postavena v roce 1995 jako diskontinuálně pracující mechanicko-biologická čistírna – dnes je řada strojně-technologických zařízení poruchová a stavební konstrukce nutně vyžadují sanaci. 

Projekt v celkové ceně 70 milionů Kč financuje ze 75 % Evropská unie z fondu pro snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi regiony EU, deseti procenty přispívá Státní fond životního prostředí a patnácti procenty město Sedlec – Prčice, které je investorem akce. 

Dodavatelem stavby je sdružení složené z akciové společnosti HOCHTIEF VSB jako vedoucího člena sdružení a ze společnosti AQUACONSTAV a.s. Benešov jako člena sdružení. Naše divize 1 pod vedením Vladimíra Kaluži realizuje dvě části z celkových tří celé stavby. Projekt by měl být předán investorovi do konce července letošního roku, další rok bude čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu. 

Součástí projektu je i rekonstrukce kanalizace - v Sedlci je vybudován jednotný systém. Některé úseky byly postaveny v nedávné době, a tak svým provedením a technickým stavem naprosto vyhovují. Další stoky však nejsou vhodné k bezpečnému odvedení odpadních splaškových vod, a proto musejí být nahrazeny novými v celkové délce 5,6 km. Podobná situace je i v Prčici, kde bude postavena oddílná kanalizace délky 4,8 km. V čistírně odpadních vod v Sedlci dojde k dokonalé likvidaci veškerých odpadních vod. Rekonstruovaná ČOV je dimenzovaná na cílovou kapacitu 2550 ekvivalentních obyvatel.