Senioři se dočkají kvalitní péče v nových prostorách

26.7.2006

Admin

Nových prostor se za čtrnáct měsíců dočkají seniorští členové Židovské obce v Praze, které se objekt Hagiboru vrátil jako původnímu vlastníkovi. Investor se rozhodl pro jeho rekonstrukci a rozšíření na Domov sociální péče.

Senioři se dočkají kvalitní péče v nových prostorách

26.7.2006

Admin

Nových prostor se za čtrnáct měsíců dočkají seniorští členové Židovské obce v Praze, které se objekt Hagiboru vrátil jako původnímu vlastníkovi. Investor se rozhodl pro jeho rekonstrukci a rozšíření na Domov sociální péče.

Projekt pro investora - Židovskou obec v Praze - realizuje HOCHTIEF VSB divize 1, provoz 5, pod vedením Blahomíra Donáta. Navržený projekt počítá s rekonstrukcí stávajícího čtyřpodlažního objektu ve Vinohradské ulici v Praze. Rekonstrukce se dotkne celého objektu, včetně půdní vestavby ve čtvrtém nadzemním podlaží a rozšíření prvního podzemního podlaží. K současné budově bude připojeno nové třípodlažní ubytovací křídlo v nezastavěné zahradní části, vrátnice a související inženýrské sítě. 

Domov sociální péče bude sloužit k ubytování šedesáti klientů ve 44 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, včetně patnácti zcela nepohyblivých (ležících) klientů. Zařízení bude poskytovat služby také docházejícím klientům - formou stravování, rehabilitace a služeb denního centra. 

Místní kuchyně bude mít kapacitu 250 hlavních jídel, ale cca 170 obědů budou sociální pracovníci rozvážet v termoportech seniorům ve spádové oblasti. Dietní stravu pro nemocné zajistí FN Královské Vinohrady. Centrální kuchyně bude podle přání investora v režimu „košer“, tj. s důsledně odděleným masovým i mléčným provozem. 

Celý areál Domova sociální péče bude bezbariérový, aby se po něm mohli senioři pohybovat pohodlně a bez problémů. O jejich pohodlí a komfort se bude v nejsilnější (denní) směně starat padesát zaměstnanců. 

Historický objekt budoucího domova byl vybudován jako starobinec Náboženskou obcí izraelitskou v roce 1909. Architektem a stavitelem byl Viktor Kafka. Mezi světovými válkami začal v areálu působit sportovní klub Hagibor (hebrejsky Hrdina). Na konci 2. světové války sloužil jako internační a pracovní tábor a jako shromaždiště před deportací do Terezína a dalších táborů. Po roce 1948 začal být objekt využíván pražskou Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Ještě v květnu 2006 zde byla dětská nemocnice, která nyní našla útočiště v objektu Fakultní nemocnice na Vinohradech. 

Pozemek je součástí památkové zóny Žižkov. To znamená, že místní zeleň tu požívá zvýšené ochrany. Pracovníci generálního dodavatele proto budou během výstavby postupovat s maximální opatrností a ohleduplností, aby ji nepoškodili.