Říčany dostaly pod stromeček barevnou školu

3.1.2007

Admin

Dokončenou rekonstrukci základní školy v Říčanech předal v pondělí 18. prosince 2006 generální dodavatel stavby, akciová společnost HOCHTIEF CZ, divize Praha, investorovi – Městu Říčany.

Říčany dostaly pod stromeček barevnou školu

3.1.2007

Admin

Dokončenou rekonstrukci základní školy v Říčanech předal v pondělí 18. prosince 2006 generální dodavatel stavby, akciová společnost HOCHTIEF CZ, divize Praha, investorovi – Městu Říčany.

Slavnostního předání se zúčastnila starostka Města Říčany, Adriena Mrázová, která přivítala, za jak krátkou dobu byla rekonstrukce školy hotova. Ocenila rychlost, ale i vynikající spolupráci a komunikaci s dodavatelem. Informovala přítomné hosty, že škola by ale potřebovala další finance na rekonstrukci vnitřních prostor a vyzvala ředitelku školy, Marii Lejčkovou, aby si nový projekt vzala za své. 

Ředitel divize Praha akciové společnosti HOCHTIEF CZ, Rudolf Hankovec, poděkoval investorovi za zajímavou stavební příležitost a vyjádřil přesvědčení, že v nových prostorách se určitě budou dobře cítit žáci i pedagogický sbor. 

Rekonstrukce začala 14. září a měla být hotová do konce letošního roku. Říčany tak dostaly hotové dílo v předstihu. 

Základní škola již nevyhovovala požadavkům na bezproblémový provoz, a tak muselo dojít k její rekonstrukci. Konkrétně tělocvičny a půdních prostor, které byly přeměněny na družinu. Celý komplex budov dostal novou zateplenou fasádu, včetně všech nových oken a kompletní nové střešní krytiny na všech budovách školy. Půdní vestavba družiny, která má nyní čtyři místnosti, umožní uvolnění kmenových učeben. Ty byly navíc zcela nevhodné pro trávení času dětí v době mimo vyučování. 

Součástí rekonstrukce byly i práce na školní tělocvičně – výměna oken, položení nové podlahy a oprava omítek. Do budoucna už nebudou okna sloužit k větrání tělocvičny. Místo nich je v objektu vybudován nový systém vzduchotechniky a klimatizace, který je zaveden i do šaten a sociálních zařízení. V souvislosti s tím došlo také ke kompletní výměně rozvodu elektroinstalace a osvětlení. 

Rekonstrukce se uskutečnila za plného provozu školy. Tomu se musela přizpůsobit nejen stavební činnost, ale také zařízení staveniště. Kromě půdy, kde musely být vyklizeny staré nepotřebné školní pomůcky, bylo zařízení staveniště umístěno na přilehlé části školní zahrady. Rovněž transport materiálu probíhal zejména mimo interiér budovy. Celé staveniště bylo zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke zranění dětí.