Rekonstrukce Hangáru B je v dvouměsíčním předstihu

3.1.2006

Admin

Na letišti Praha Ruzyně – Terminál Jih v těchto dnech probíhá rekonstrukce Hangáru B. Investorem je ČSA, přičemž HOCHTIEF VSB provádí tuto zakázku prostřednictvím své stavební divize 8.

Rekonstrukce Hangáru B je v dvouměsíčním předstihu

3.1.2006

Admin

Na letišti Praha Ruzyně – Terminál Jih v těchto dnech probíhá rekonstrukce Hangáru B. Investorem je ČSA, přičemž HOCHTIEF VSB provádí tuto zakázku prostřednictvím své stavební divize 8.

Jde o částečnou rekonstrukci objektu, který byl postaven v 30. letech 20. století pro potřeby civilního letiště Praha v Ruzyni. V části objektu je již fungující výcvikové středisko VPL a v části, která je určena k rekonstrukci, se prováděly opravy letadel. Rekonstrukcí bude rozšířena kapacita výcvikového střediska o 5 simulátorů a učebních prostor pro cca 250 studentů. 

Práce spočívají v demolici stávajících podlah hangáru, 2. podlaží administrativního vestavku, demolici střechy a vnitřního vybavení lakovny. Objekt bývalé lakovny je nově zastřešen panely Partek a bylo sem vestavěno jedno podlaží. V hangárové hale je administrativní přístavek nastavěn o dvě podlaží, kde budou učebny a sociální zázemí. Nová třípodlažní vestavba v hangárové hale bude sloužit jako učebny, strojovny, sklady a počítačové sály. Veškeré vestavby mají ocelovou nosnou konstrukci (110 t), zakrytou trapézovým plechem a betonovými deskami. Další konstrukce jsou zděné a sádrokartonové, včetně podhledů. Základy pod trenažéry zaujímají 310 m2 podlahové plochy a bylo na ně spotřebováno 350 m3 betonu. 

Z exteriérových prací byla provedena výměna oken, zateplení fasády a nová střecha lakovny, na které jsou umístěny jednotky chlazení a vzduchotechniky. Práce na výkopech, základech a montáži ocelové konstrukce byly komplikovány stísněným prostorem haly a omezenou manipulací techniky v návaznosti na souběh dalších prací. 

Práce v tomto projektu započaly v červenci 2005 s termínem dokončení duben 2006. Přes změny projektu, vyžádané objednatelem v průběhu projektování i realizace, se podaří vhodným postupem prací a také díky příznivému počasí loňského podzimu zkrátit průběh výstavby o dva měsíce, dokončení díla a předání investorovi je plánováno na konec února 2006.