Připravujeme základy pro Obchodně kulturní centrum Gemini

27.7.2006

Admin

V červnu získal HOCHTIEF VSB, divize Dopravní stavby, zakázku na provedení zemních prací pro společnost Strabag - Pozemní stavitelství Praha. Práce ve výši 28,5 milionu korun zahrnují přípravu území pro výstavbu Obchodně kulturního centra Gemini v Praze 4. Přitom centrum má být předáno investorovi již v závěru příštího roku

Připravujeme základy pro Obchodně kulturní centrum Gemini

27.7.2006

Admin

V červnu získal HOCHTIEF VSB, divize Dopravní stavby, zakázku na provedení zemních prací pro společnost Strabag - Pozemní stavitelství Praha. Práce ve výši 28,5 milionu korun zahrnují přípravu území pro výstavbu Obchodně kulturního centra Gemini v Praze 4. Přitom centrum má být předáno investorovi již v závěru příštího roku

Práce zajišťuje divize Dopravní stavby, provoz Praha, pod vedením stavbyvedoucího Daniela Crháka a mistra Josefa Makala 

"V současné době jsme dokončili demoliční práce v areálu bývalého autobusového nádraží, které se nacházelo mezi ulicemi Pikrtova, Hvězdova a Na Pankráci. Nyní začínáme práce na likvidaci kontaminované zeminy a výkopu stavební jámy o objemu cca 85 000 m3," říká Daniel Crhák. Délka práce může být ovlivněna přeložkou kanalizace a vodovodu. Plánované ukončení výkopu jámy je v listopadu letošního roku. 
Práce pokračují nepřetržitě včetně sobot a nedělí.