Praha otestovala protipovodňová opatření

26.7.2005

Admin

O víkendu 22. 7. – 24. 7. 2005 proběhla v zátopových oblastech hlavního města Prahy akce pod názvem Voda 2005. Při tomto cvičení byly vystavěny všechny dosud vybudované a městem převzaté protipovodňové prvky na obou březích Vltavy.

Praha otestovala protipovodňová opatření

26.7.2005

Admin

O víkendu 22. 7. – 24. 7. 2005 proběhla v zátopových oblastech hlavního města Prahy akce pod názvem Voda 2005. Při tomto cvičení byly vystavěny všechny dosud vybudované a městem převzaté protipovodňové prvky na obou březích Vltavy.

Stavební společnost HOCHTIEF VSB přispěla významnou měrou k rozšíření protipovodňových zábran, a to v úseku metra Staroměstská. Stavaři zde vybudovali nerezové a žulové prahy, ležící ve vozovkách a chodnících, které uzavírají prostor mezi domy. Do těchto prahů se umístí v případě povodní 23cm vysoké hradítkové dílce. 

Veškerá protipovodňová opatření, která byla vybudována na svou ochranu od katastrofálních povodní v roce 2002, byly během tohoto víkendu postavena a vyzkoušena v reálném prostředí a čase. Taktické cvičení, které organizovalo Hlavní město Praha za podpory zainteresovaných složek bezpečnostního systému města bylo zahájeno v pátek 22. 7. v 19.30 hod. Taktické cvičení mělo prokázat časové nároky výstavby a aktivace veškerých protipovodňových opatření tak, aby mohl být vytvořen reálný model, podle kterého budou v případě ohrožení města velkou vodou jednotlivé složky Záchranného bezpečnostního systému pracovat.