Pomohli jsme vyčistit břehy Orlíku

18.5.2006

Admin

Akce čištění břehů přehrady Orlík, která se konala v sobotu 13. května, měla u veřejnosti velký ohlas. Zúčastnilo se jí 813 dobrovolných sběračů, kteří břehy nádrže vyčistili od plastů, skla, plechovek a dalších nepatřičných odpadků. Společnost HOCHTIEF VSB ji podpořila zapůjčením nákladních automobilů, které odpadky odvážely, ale také financemi.

Pomohli jsme vyčistit břehy Orlíku

18.5.2006

Admin

Akce čištění břehů přehrady Orlík, která se konala v sobotu 13. května, měla u veřejnosti velký ohlas. Zúčastnilo se jí 813 dobrovolných sběračů, kteří břehy nádrže vyčistili od plastů, skla, plechovek a dalších nepatřičných odpadků. Společnost HOCHTIEF VSB ji podpořila zapůjčením nákladních automobilů, které odpadky odvážely, ale také financemi.

A tady jsou některé statistické údaje, které jsme získali od organizátorů akce: z plánovaných úseků určených k úklidu, bylo vyčištěno 97 % z nich. Nákladní auta odvezla 2300 velkých igelitových pytlů, plných odpadků, které vážily 22,5 tuny. V šesti případech byl nalezen nebezpečný odpad, který organizátoři akce nahlásili České inspekci životního prostředí. V osmnácti případech našli dobrovolní sběrači uhynulá zvířata. 

Během sběru odpadků našli sběrači i některé kuriozity, které pak vydražili na večerní dražbě, za kterou získali 45 tisíc Kč. Byla mezi nimi např. láhev se vzkazem – jako z romantického filmu. Organizátoři získanou částku předali ředitelce Dětského domova Zvíkovské Podhradí. 

Akci podpořili kromě naší společnosti také Česká inspekce životního prostředí, Česká policie Zvíkov, Český rozhlas 1 Radiožurnál, Český rybářský svaz, Ministerstvo životního prostředí ČR, Povodí Vltavy a mnoho dalších subjektů. 

Přehrada Orlík, resp. oprava vývaru a sanace dna za vývarem přehrady byla v roce 2004 projektem, ve kterém se naše akciová společnost stala generálním dodavatelem. Proto jí není lhostejné, jak vypadá prostředí kolem díla, kterému věnovala mnoho hodin práce a úsilí kvalifikovaných zaměstnanců. 

Organizátoři akce předpokládají, že jejich příkladu budou následovat i další organizace, které mají zájem o pomoc životnímu prostředí.