Nová divize v HOCHTIEF VSB a.s.

22.5.2003

Admin

Nová divize v HOCHTIEF VSB a.s.

22.5.2003

Admin

V rámci rozšiřování záběru činností naší společnosti je založena nová divize č. 4, jejíž hlavní náplní bude rozvoj developerské činnosti v oblasti bytových projektů a Facility Managementu. 

V závislosti na celkové pozitivní situaci na trhu rezidenčních nemovitostí, tzn. převisu nabídky nad poptávkou, a za neustálého růstu jednotkových cen současných projektů, připravujeme postupné rozšíření aktivit naší společnosti do této oblasti při navázání na již úspěšně zrealizované minulé projekty – například projekt bytového domu v Kunraticích.

Pro letošní rok počítáme se třemi základními projekty , tj. pokračování prací na projektu Sylván v Plzni a zahájení dvou rezidenčních projektů v Praze – Obytný komplex Praha 6 – Liboc (42 bytových jednotek) a Bytový projekt Praha 4 (120 bytových jednotek). Celkový objem těchto uvedených zakázek by měl stavebně představovat cca 350 mil. Kč. Naším cílem je stát se významným hráčem v této oblasti a každý rok započít s minimálně jedním až dvěma novými projekty. 

Druhým předmětem našeho zájmu je oblast Facility Managementu. Co vlastně Facility Management znamená? Doslovným překladem z angličtiny dostaneme termín „snadné či obratné řízení či správa“. V zásadě se jedná o komplexní řízení podpůrných procesů v rámci ekonomické činnosti firem. 

Blíže si tedy v hrubém shrnutí pod pojmem FM můžeme představit správu nemovitého majetku, řízení jeho pronájmu a poskytování dalších navazujících nadstandardních služeb, jako správu technologií, vybavení objektů nábytkem, počítačovými sítěmi, poštovními službami, cateringem, úklidem, ostrahou atd. 

Pro úspěšné fungování v tomto oboru nás čeká poctivý kus práce, i přestože máme na co navazovat (současná správa nemovitostí), kdy současné služby FM jsou z velké části provozovány na dobré vnitropodnikové úrovni. Naším střednědobým cílem je vytvořit fungující strukturu regionálních center v poskytování externích služeb FM, v 1. fázi v regionech jižních Čech a Prahy. Výhodou na cestě za splněním tohoto cíle zcela jistě bude těsná spolupráce se společností HOCHTIEF Facility Management, za využití jejích dlouhodobých zkušeností v tomto oboru. 

Naší vizí je stát se přední společností v oblasti FM a tak doplnit komplexnost nabízených služeb v rámci celé společnosti HOCHTIEF VSB a.s.