HOCHTIEF

Na místě budoucí stanice metra Střížkov panuje čilý stavební ruch

31.3.2005

Admin

Na místě budoucí stanice metra Střížkov panuje čilý stavební ruch

31.3.2005

Admin

Obyvatelé pražského Střížkova si již zvykli na rozsáhlý stavební zábor. Do září 2007 zde vyroste nová stanice metra s názvem Střížkov. Výstavbu této stanice realizuje sdružení firem HOCHTIEF VSB a ŽS BRNO. Investorem projektu je Dopravní podnik hl.m. Prahy. Za přibližně 1,5 miliardy korun zde bude postavena nedílná součást trasy metro IV.C2. 

Stavba byla zahájena v červnu loňského roku. Před zahájením prací na vlastní stanici bylo třeba provést rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a úpravy komunikací, tak aby bylo možno zahájit vlastní výstavbu stanice. Vlastní stanice je výrazným architektonickým objektem dle návrhu Ing. Arch. Patrika Kotase. Po technické stránce se jedná o povrchovou (hloubenou) stanici , kdy konstrukce spodní stavby je řešena jako klasická železobetonová konstrukce. Nejvýraznějším prvkem stavby je ocelová konstrukce vestibulu stanice , kterou tvoří dva dominantní obloukové vazníků (rozpětí cca 160m) na kterých je zavěšena konstrukce skleněné střechy a skleněné fasády. Součástí stanice jsou také terénní úpravy vstupních prostor s mimoúrovňovými lávkami pro pěší schodišti a vodními kaskádami. 

V současné době probíhá dokončování zajištění stavební jámy a intenzivně probíhají zemní práce. Do července letošního roku bude odtěženo přibližně 95 tisíc m3 zeminy. V rychlém tempu musí být následně provedeny izolace a železobetonové konstrukce spodní stavby, tak aby bylo možno na začátku příštího roku zahájit montáž ocelové konstrukce