HOCHTIEF

Můj vysněný den

3.4.2008

Admin

HOCHTIEF CZ zahajuje druhý ročník vlastního projektu Můj vysněný den

 

Můj vysněný den

3.4.2008

Admin

HOCHTIEF CZ zahajuje druhý ročník vlastního projektu Můj vysněný den

 

Akciová společnost HOCHTIEF CZ realizuje své sponzorské aktivity ve dvou oblastech: v architektuře, resp. prostřednictvím architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, a v hudbě prostřednictvím festivalu Hudební slavnosti Emy Destinnové. 

Navržený projekt s názvem Můj vysněný den se stává třetí částí sponzoringu společnosti, která se zaměřila na podporu sociální a humanitární oblasti. 

Proč právě děti? Jsou budoucností tohoto světa a pro ně staví akciová společnost HOCHTIEF CZ školy a školky, v budoucny i byty, pracoviště a objekty, kde budou trávit svůj volný čas. A proč z dětských domovů? Protože všechny děti mají právo snít své sny a představovat si, jak by měl vypadat den, který by chtěly strávit podle svého přání. A dětské sny by se měly plnit. 

Popis projektu: 
Dětské domovy a stacionáře z každého kraje budou osloveny s nabídkou, aby jejich svěřenci poslali vlastnoručně namalované a nakreslené obrázky na téma „Můj vysněný dům“. Tím bude zahájena soutěž s názvem Můj vysněný den. Projekt začne 4. 4. 2007 a skončí 20. 6. 2007. Po tomto datu vyhodnotí porota složená z osobností kulturního světa a zástupců společnosti zaslané obrázky a vybere nejlepší z nich. Porota vybere 15 dětí – autorů obrázků, které jako vítěznou cenu získají možnost strávit den podle svých představ. Program dne si děti vyberou podle nabízených okruhů, malé děti za přítomnosti dospělé osoby. Součástí ceny je i nákup vysněné věci v dané hodnotě. 

Ukončení soutěže – uzávěrka došlých obrázků. 
Termín: středa 20. 6. 2007 

Vyhodnocení poroty a vyhlášení výsledků, kontaktování vítězů. 
Termín: 20. 6. - 23. 6. 2007 

Předání cen vítězům, výlety pro vítěze za účasti známých osobností kulturního světa. 
Termín: průběh července 2007 

Kritéria obrázků: 
• Formát A4.
• Nakreslený nebo namalovaný bez dalšího omezení, musí být na čtvrtce. 
• Téma "můj vysněný dům". 
• Musí obsahovat z druhé strany, nebo na samostatném listu - jméno autora, jeho věk, název Dětského domova nebo stacionáře a jejich adresu. 
• Z druhé strany, nebo na samostatném listu komentář autora, proč obrázek nakreslil nebo namaloval právě uvedeným způsobem. 
• Počet výkresů od jednoho účastníka není omezen. 
• Na obálku uvedou děti heslo: Můj vysněný dům, obálky budou zasílat na adresu Galerie U Anděla na Bělidle, Na Bělidle 31, 150 00 Praha 5.