Kampaň za méně úrazů ve stavebnictví

12.12.2002

Admin

Kampaň za méně úrazů ve stavebnictví

12.12.2002

Admin

Zhruba deset procent jihočeských stavebních firem se zapojilo do kampaně Společně bezpečně, jejímž cílem bylo snížení počtu úrazů ve stavebnictví a zlepšení přístupu zejména malých a středních firem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Informační kampaň v Jihočeském kraji, kterou podpořil program Phare, vycházela z britských zkušeností. Stavebnictví patří z pohledu úrazovosti mezi riziková odvětví. "Loni se v něm (stavebnictví) stalo téměř 7000 pracovních úrazů, z nichž bylo 53 smrtelných. Na celkovém počtu pracovních úrazů se obor podílí 6,5 procenta, ale jeho podíl na smrtelných úrazech je 22,5 procenta," řekl na tiskové konferenci Vladimír Toman z Inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj. Celkové společenské náklady a ztráty způsobené pracovními úrazy a nemocemi z povolání činí ročně v České republice 22,5 miliardy korun. 
V Jihočeském kraji se v loňském roce staly ve stavebnictví dva smrtelné úrazy, letos zatím jeden. "Nejčastější příčinou smrtelných úrazů ve stavebnictví je pád pracovníka z výšky a pád břemene na pracovníka," uvedl Toman. Doplnil, že silné páky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají projektanti. "Nyní je těžké hodnotit výsledky kampaně, která trvala od dubna do října, ale za tři čtvrtletí se počet úrazů ve stavebnictví snížil na jihu Čech o 20 procent," konstatoval Toman. 
Ve stavební firmě HOCHTIEF VSB se do kampaně zapojily všechny stavební a jedna servisní divize. "Kampaň nás nakonec dovedla k tomu, že jsem získali ocenění Bezpečný podnik. V ukazatelích, jako je četnost úrazů a jejich absolutní počet, v naší firmě čísla v posledních pěti letech klesají. Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se musí stát součástí firemní kultury," poznamenal Stanislav Diviš z HOCHTIEF VSB.