HOCHTIEF VSB v anketě Českých 100 nej...

29.11.2004

Admin

HOCHTIEF VSB v anketě Českých 100 nej...

29.11.2004

Admin

Celonárodní soutěž "Českých 100 nej..." je anketou, jejíž cílem je nalézt, vybrat a slavnostním způsobem ocenit firmy, podniky nebo společnosti, které se mimořádným způsobem a pozoruhodnými výsledky podílejí výrazněji než ostatní na rychlé, efektivní a tedy úspešné ekonomické i společenské transformaci ČR. Nominace proto vycházejí zejména z osobních znalostí, zážitků a zkušeností respondentů z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při jejich profesionální činnosti, tak ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Hodnotící osobnosti se dělí na dvě skupiny: představitele institucí z neziskové sféry, které samy nemohou být mezi hodnocenými (členové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, vedoucí pracovníci centrálních orgánů, ČNB, vysokých a odborných škol, profesních asociací, výzkumných pracovišť, primátoři, vedoucí vybraných útvarů státní správy, regionálních, městských i jiných orgánů, nadací, ale i vybrané významné zahraniční osobnosti mající upřímný vztah k ČR, ale současně též bezprostřední znalosti české ekonomické reality) a dále pak reprezentanty subjektů, které mezi hodnocenými být mohou (přední pracovníci průmyslových podniků, podniků základní zemědělské výroby, její zpracovatelé, představitelé bank, leasingových společností, poradenských a auditorských firem, hotelů, obchodních firem zaměřených na tuzemský trh stejně jako na zahraniční obchod, dopravců, turistických kanceláři, stavebních firem apod.). Základním a jediným měřítkem konečného umístění firem je četnost nominací udělených jednotlivými respondenty.Slavnostní předání cen se konalo v podvečer 26. listopadu 2004 ve Španělském sále. V žebříčku Českých 100 nej... se na 69. místě umístila stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s.