HOCHTIEF

HOCHTIEF VSB se prezentoval na Setkání starostů Královéhradeckého kraje

26.4.2005

Admin

HOCHTIEF VSB se prezentoval na Setkání starostů Královéhradeckého kraje

26.4.2005

Admin

Dne 19. dubna 2005 se uskutečnilo II. setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje pod záštitou hejtmana kraje Ing. Pavla Bradíka a starosty města Libáň, Jana Šestáka. Místo setkání bylo zvoleno v obci Dětenice okres Jičín na místním zámku, jehož historie sahá do 12 století. Zámek byl restaurován v roce 1998 – 2000 dle původní podoby. 

Toto setkání bylo zaměřeno na samosprávu, integraci do EU, financování a dotace z jednotlivých programů v rámci rozvoje obcí a měst. Program zahrnoval přednášku o rozvoji a strategii kraje, výklad společného regionálního programu (SROP), dále vývoj státní ekonomiky a informace o veřejných financích. Nedílnou součástí byl i výklad judikatury, vztahující se k daným tématům s poukázáním na zkušenosti v tomto oboru. 
Závěrečná diskuse a dotazy přítomných k výše uvedeným tématům byla velmi zajímavá a překročila časový rámec setkání. 

Součástí programu bylo představení hlavních partnerů setkání, kde byla naše firma zastoupena divizí 8, jejíž zástupce Petr Horák ve svém vystoupení seznámil přítomné s historií i současností firmy, jejím postavením na trhu stavebních prací a spoluprací se zástupci jednotlivých obcí při výstavbě zejména ekologických staveb. Celé vystoupení bylo doplněno video prezentací staveb a činností firmy, s komentářem k jednotlivým stavbám. V předsálí byl umístěn firemní stánek s prezentací kde byly zodpovězeny dotazy k problematice výstavby v rámci spolupráce se zástupci obcí.