HOCHTIEF VSB se aktivně podílí na projektu Europa na letišti Praha - Ruzyně

10.3.2004

Admin

HOCHTIEF VSB se aktivně podílí na projektu Europa na letišti Praha - Ruzyně

10.3.2004

Admin

V rámci slavnostního setkání účastníků projektu Europa na pražském letišti v Ruzyni ve čtvrtek odpoledne prezentoval generální ředitel HOCHTIEF VSB Ing. Václav Matyáš aktivity firmy, včetně účasti na výstavbě a modernizace letiště, kde v současnosti realizuje divize 8 výstavbu Prstu C terminálu Sever 2. 

Aktuální informace k současnému stavu objektu a průběhu výstavby: 

- Objekt je založen na pilotách, které jsou pod ním prakticky před dokončením, zbývá vyvrtat a zabetonovat piloty pod nástupními mosty. 
- V polovině ledna byla zahájena montáž prefabrikované nosné konstrukce, jejíž zhotovení se předpokládá do konce dubna (vlastní práce divize 8). 
- Rovněž je dokončeno: demolice osvětlovacího stožáru, dočasné oplocení Prstu C a dočasné osvětlení odbavovací plochy včetně výstražných světel. Dále probíhají monolitické základové konstrukce, demolice zpevněných ploch, přeložky a přípojky kanalizace. 

Od 1.března bude zahájena montáž nosné ocelové konstrukce (vlastní práce divize 8). Součástí výstavby Prstu C je i vybudování nového kolektoru podél odbavovací plochy v délce 330 m, u které bude zemní práce provádět divize 9, monolitická část je realizována subdodavateli. 

Prst C je 3 podlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem, obvodový plášť je z hliníku, částečně prosklený. Součástí prstu je 8 teleskopických mostů pro přímý nástup a výstup cestujících z letade. Předpokládaná kapacita je cca 3.5 milionu cestujících ročně. Jejich pohyb mezi podlažími umožní eskalátory, travelátory a výtahy. Součástí vybavení jsou prostory pro občerstvení, obchody, sociální a technické zázemí objektu. 

V rámci letiště dokončil HOCHTIEF VSB také výstavbu Cargoterminálu pro ČSA. V Jenči realizuje výstavbu nového integrovaného střediska řízení letového provozu.