HOCHTIEF VSB od ledna 2003 v novém uspořádání

19.12.2002

Admin

HOCHTIEF VSB od ledna 2003 v novém uspořádání

19.12.2002

Admin

Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti, Začátek nového roku bývá pro většinu z nás ve znamení předsevzetí a snah o změny k lepšímu, ať už v životě osobním nebo pracovním. Rádi bychom, aby i pečlivě připravovaná a k 1.lednu 2003 nastávající reorganizace HOCHTIEF VSB a.s. byla přijata jako změna k něčemu lepšímu, efektivnějšímu a lépe fungujícímu. Od výše uvedeného data se skupina HOCHTIEF VSB bude skládat z následujících divizí a dceřiných společností: 

Od výše uvedeného data se skupina HOCHTIEF VSB bude skládat z následujících divizí a dceřiných společností: 

Divize v novém uspořádání: 

HOCHTIEF VSB a.s. divize 1 o.z., v čele s Ing. Ondřejem Vithou a sídlem v Českých Budějovicích (sloučena s HOCHTIEF VSB a.s. divize 3 o.z.) 

HOCHTIEF VSB a.s. divize 8 o.z., v čele s p. Rudolfem Hankovcem a sídlem v Praze (sloučena s HOCHTIEF VSB a.s. divize 7) 

Divize beze změn: 

HOCHTIEF VSB a.s. divize 6, vedená p. Jiřím Mikšů 

HOCHTIEF VSB a.s. divize 9 o.z., vedená p. Janem Buňatou 

Dceřiné společnosti: 

Interma a.s., vedená p. Janem Plockem