HOCHTIEF VSB hostil divizní konferenci HOCHTIEF Construction AG

1.10.2004

Admin

HOCHTIEF VSB hostil divizní konferenci HOCHTIEF Construction AG

1.10.2004

Admin

Konec letošního léta probíhal na centrále akciové společnosti HOCHTIEF VSB v Praze mimo jiné v duchu příprav divizní konference skupiny HOCHTIEF Construction. Jedná se o setkání, které se koná pravidelně každé dva měsíce, obvykle v rámci Německa. 
Hlavní město České republiky Praha bylo jako místo konání této konference vybráno poprvé, a to ve dnech od 16.-17.září 2004. Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků se blížil dvaceti, rozhodli jsme se využít služeb hotelu Olympik v Praze 8 – Libni. Nejvyšší 19. patro hotelu poskytlo účastníkům konference z divizí HOCHTIEF jak ubytování, tak prostory pro nerušené jednání. Tato volba se ukázala správnou, protože v přestávkách mezi jednáním měli naši hosté možnost využít krásného rozhledu po Praze, což ocenili především ti z nich, kteří navštívili Prahu poprvé. V rámci skupiny HOCHTIEF se kromě tří členů vedení HOCHTIEF Construction zúčastnili konference zástupci specializovaných divizí, jakými jsou např. Major International Projects (velké mezinárodní projekty), Civil Engineering Power and Water (energetika a vodní hospodářství) nebo International Business Development (rozvoj mezinárodního podnikání), a nechyběli ani kolegové z pobočky v Polsku. Za HOCHTIEF VSB a.s. se konference zúčastnilo kompletní představenstvo společnosti. Jeho předseda, Ing. Václav Matyáš, úvodem všechny účastníky přivítal a krátce informoval o stavu českého stavebního trhu a vývoji odvětví jako takového. Poté se řízení konference ujal pan Los z vedení HOCHTIEF Construction. Vzhledem k blížícímu se konci roku informovali jednotliví zástupci o předpokládaných výsledcích letošního roku, o plánech na rok 2005, rozvoji podnikání v atraktivních ziskových segmentech, jakými jsou například projekty dopravní infrastruktury, a oblastech, především ve Střední a Východní Evropě, nebo o vývoji trhu tzv. PPP projektů (public-private partnership). K jednotlivým tématům byly zpracovány prezentace a probíhala živá diskuse, i díky tomu, že se mnozí z účastníků znali z předchozích konferencí. Program konference byl rozložen do celého čtvrtečního dne. Nad jeho rámec jsme našim hostům promítli také nový propagační film o HOCHTIEF VSB a.s. Příjemnou formou tak získali přehled o aktivitách naší firmy, zejména o významných realizovaných projektech a akcích pro klienty. V rámci večerního programu jsme pozvali naše hosty na plavbu lodí po Vltavě. Krásně osvětlené pražské památky udělaly na kolegy velký dojem. Večer jsme završili krátkou procházkou přes Karlův most, Staroměstské náměstí a Celetnou ulici až k Prašné bráně. Program pátečního dopoledne byl opět částečně pracovní. Na přání našich kolegů jsme společně navštívili stavbu v realizaci. Vybrali jsme pro tento účel projekt Řízení letového provozu v Jenči. Na staveništi nás očekával ředitel provozu SV divize 8 Ing. Luděk Vondrášek, který nás celou stavbou provedl a poskytl zasvěcený výklad jak o základních informacích o projektu, tak o jeho nejaktuálnějším stavu a zodpověděl všechny otázky německých kolegů. Ti měli, soudě dle jejich pochvalných komentářů, ze stavby ten nejlepší dojem. Ten měli koneckonců z celého trvání konference a Praha se zřejmě nestala její hostitelkou naposledy