HOCHTIEF VSB: Generální partner projektu Inteligentní budovy a telekomunikace 2005

19.9.2005

Admin

V druhé polovině měsíce září ožívá každoročně pražské výstaviště v Letňanech stavebním veletrhem FOR ARCH. Letos již 16. ročník zajisté zaujme svými novinkami a doprovodnými akcemi.

HOCHTIEF VSB: Generální partner projektu Inteligentní budovy a telekomunikace 2005

19.9.2005

Admin

V druhé polovině měsíce září ožívá každoročně pražské výstaviště v Letňanech stavebním veletrhem FOR ARCH. Letos již 16. ročník zajisté zaujme svými novinkami a doprovodnými akcemi.

Jednou z nich je také ucelený projekt, který nese název Inteligentní budovy a telekomunikace (IBT). Stavební společnost HOCHTIEF VSB se stala generálním partnerem tohoto projektu a připravila pro návštěvníky bohatý program. Stěžejním prvkem IBT je samostatná výstavní expozice, která se nachází v hale č.5 areálu PVA Letňany. Na tomto místě je k vidění model Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC – Integrated Air Traffic Control Centre). 

Odborní pracovníci z řad HOCHTIEF VSB, ŘLP ČR a architektonické kanceláře Stopro jsou připraveni poskytnout podrobné informace o záměru investora, tvořivém přínosu architekta a v neposlední řadě o stavebních perličkách. Tyto a ještě další zajímavosti o IATCC přinese také konference, která se uskuteční 21. září v sále č.1 konferenčního centra. O den později přihlášení účastníci shlédnou jedinečnou inteligentní budovu IATCC v Jenči, a to v rámci připraveného workshopu s odborným výkladem a filmovým spotem. 

HOCHTIEF VSB Vás srdečně zve do expozice IBT 2005.