HOCHTIEF VSB dokončil nový nástupní Prst „C“ na Letišti Praha Ruzyně před plánovaným termínem

13.7.2005

Admin

29. června 2005 proběhla kolaudace první části Terminálu Sever 2 tzv. Prstu „C“. Je tedy reálné, že bude splněn požadavek investora – České správy letišť a objekt začne sloužit cestujícím na počátku září.

HOCHTIEF VSB dokončil nový nástupní Prst „C“ na Letišti Praha Ruzyně před plánovaným termínem

13.7.2005

Admin

29. června 2005 proběhla kolaudace první části Terminálu Sever 2 tzv. Prstu „C“. Je tedy reálné, že bude splněn požadavek investora – České správy letišť a objekt začne sloužit cestujícím na počátku září.

Generálním dodavatelem stavby Prstu C byla společnost HOCHTIEF VSB a. s. divize 8. Objekt byl vybudován podle projektu architektonické kanceláře Nikodem a Partner. Finanční objem zakázky činil přibližně jednu miliardu korun. Jedná se o první fázi, která pomůže zvýšit kapacitu ruzyňského mezinárodního letiště na deset milionů pasažérů ročně ze současných šesti a půl milionu. Otevření druhého terminálu zároveň umožní oddělené odbavování letů do zemí EU a odbavení se bude řídit zjednodušeným režimem. Organizace provozu Prstu C již respektuje podmínky tzv. Schőngenských dohod. Cestující na příletu jsou odděleni od cestujících na odletu. 
Na terminál Sever 2 budou mířit lety z členských států Evropské unie a na terminál Sever 1 linky z ostatních zemí. 

Předání objektu předcházela řada technických prohlídek a provozních zkoušek. Investor kladl důraz na finální kvalitu provedených dodávek a prací a to nejen v architektonicko - stavební části objektu, ale i v části technologické, kde bylo nutné zohledňovat zejména bezpečností předpisy mezinárodního letiště. 

Prst C byl navržen jako třípodlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem (cca 222,5m x 35,5m, průměrná výška 16m). 1.PP je na úrovni letištní plochy. 1NP a 2.NP jsou předsazená podlaží. Prst C je přímo napojen na Terminál 2 Sever. Se spojovacím objektem je Prst C propojen rampou na podlaží 1.NP.