HOCHTIEF VSB: ČOV v Mistříně byla přihlášena do soutěže TOP INVEST 2004

10.3.2005

Admin

HOCHTIEF VSB: ČOV v Mistříně byla přihlášena do soutěže TOP INVEST 2004

10.3.2005

Admin

Posláním soutěže je podpořit investiční výstavbu v České republice a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky, jejích regionů, obcí a měst. Je vypisována pro investice na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost investora, projektanta, architekta, či místa registrace realizační firmy. 

Stavební společnost HOCHTIEF VSB tento rok přihlásila do prestižní soutěže TOP INVEST 2004 ekologickou stavbu v Mistříně/okres Hodonín. Realizační tým divize 1 zde zajistili odkanalizování obcí Hovorany, Šardice a Svatobořice-Mistřín a čištění odpadních vod v ČOV. 

Vyhlašovatel je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Veletrhy Brno, a.s. Porota bude hodnotit kvalitu investičního záměru - rozsah významu investice pro hospodářství ČR, rozvoj regionu či města, kladné ovlivnění ekonomiky území, zlepšení životního prostředí a další celospolečenský přínos investice. Další hodnotící oblastí budou ekonomické parametry investice - návratnost nákladů, způsob financování, developerství, ekonomická efektivnost vložených prostředků, multiplikační efekty, které se promítnou do zvýšení pracovních příležitostí, zlepšení sociálního postavení obyvatelstva, rozvoje turistického ruchu, vyvolané investice, možnost dalšího investování, zhodnocení území a další ekonomické efekty investice. Dalším kritériem jsou technické parametry investice a zvládnutní investičního záměru po stránce provedení - konstrukční a architektonické řešení, zapojení do krajiny či stávající výstavby, kvalita provedených prací, trvanlivost a spolehlivost, ovlivnění životního prostředí. 

Vítězové budou vyhlášeni při příležitosti slavnostního večera na 10. Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně, který se koná ve dnech 19. - 23.4.2005.