HOCHTIEF CZ má znovu potvrzené certifikáty

12.4.2007

Admin

Tým auditorů certifikačního orgánu STAVCERT Praha uskutečnil na konci března ve společnosti HOCHTIEF CZ souběžný audit integrovaného systému řízení. Nezjistil žádnou odchylku: všechny prověřované systémy managementu splňují požadavky příslušných standardů. Objevil jen drobné nedostatky, které jsou pro společnost náměty a impulsy pro další zlepšování.

HOCHTIEF CZ má znovu potvrzené certifikáty

12.4.2007

Admin

Tým auditorů certifikačního orgánu STAVCERT Praha uskutečnil na konci března ve společnosti HOCHTIEF CZ souběžný audit integrovaného systému řízení. Nezjistil žádnou odchylku: všechny prověřované systémy managementu splňují požadavky příslušných standardů. Objevil jen drobné nedostatky, které jsou pro společnost náměty a impulsy pro další zlepšování.

Proces se skládal z auditů jednotlivých systémů řízení: recertifikační audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikační audit systému managementu jakosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků včetně svařování podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-2, dozorový audit systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 a dozorový audit systému managementu BOZP podle OHSAS 18001:1999. Cílem auditu bylo prokázat shodu zavedených systémů managementu s příslušnými standardy a získat, případně potvrdit, držení certifikátů pro jednotlivé systémy managementu. 

Tým auditorů prověřil celkem šest pracovišť v různých částech: centrálu společnosti v budově Smíchov Gate, projekt Rekonstrukce objektů Ministerstva obrany České republiky prováděné divizí Čechy, provozovny divize Praha a divize Servis v Plané nad Lužnicí, centrálu společnosti v Sezimově Ústí, opravárenskou dílnu a areál Okružní divize Servis v Českých Budějovicích a projekt divize Dopravní stavby - Křižovatku Nová Hospoda v blízkosti města Písek. 

Výsledkem externího auditu integrovaného systému řízení bylo pro akciovou společnost HOCHTIEF CZ opětovné získání certifikátu systému managementu jakosti (ISO 9001) a certifikátu pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků včetně svařování (ISO 3834-2) pro divizi Praha a pro divizi Čechy. Dále byla potvrzena platnost dosud vydaných certifikátů systému řízení ochrany životního prostředí – EMS (ISO 14001) a systému řízení BOZP (OHSAS 18001).