České stavebnictví je na vysoké úrovni

11.6.2003

Admin

České stavebnictví je na vysoké úrovni

11.6.2003

Admin

Stavebnictví, hlavně malé a střední firmy čeká po vstupu do Evropské unie těžší život. Viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a generální ředitel a. s. HOCHTIEF VSB Václav Matyáš ale věří, že se dobré domácí podniky neztratí. 

hn: Je unie pro české stavebnictví strašákem? 
Strašák to není. Je to výzva a příležitost. 

hn: V čem konkrétně? 
Hlavně v tom, že do Česka začnou plynout peníze na vylepšení infrastruktury. Tedy dopravních staveb a objektů služeb kolem nich. To přinese více práce. 

hn: Vydrží tuzemské firmy konkurenční tlak? 
O dobré české stavební firmy strach nemám. V porovnání se západoevropskými sice mají jen zhruba tříčtvrtinovou produktivitu, ale zato dosahují 45 procent jejich cenové úrovně a pouhých 40 procent úrovně mzdové. To i do budoucna budou výhody. 

hn: Prosadí se naše firmy v EU? 
V zemích současné patnáctky se budeme prosazovat těžko. Zvláště v Rakousku a Německu. Důvod je zřejmý - volný pohyb pracovních sil bude možný až za několik let. Do té doby je tam přístup prakticky nemožný. Není totiž myslitelné, aby české firmy přistoupily na požadavek německé strany a na zakázce zvedly hodinovou mzdu v přepočtu na 360 korun a se všemi příplatky na 540 korun. 

hn: Zdraží se stavební práce? 
Časem bezesporu. Jednak kvůli sbližování trhů nemovitostí, jednak kvůli růstu DPH. Daň se zatím bude zvyšovat jen u nebytových staveb, a to přibližně o patnáct procent. Až vyprší platnost výjimky, tak i u staveb bytových. 

hn: Uvažoval jste v evropském kontextu, když jste před lety přivedl do tehdejší firmy VSB strategického investora? 
Už před pěti lety jsme si řekli, že udržet a zvýšit konkurenční schopnost znamená mít silného partnera. Proto do firmy kapitálově vstoupil německý koncern HOCHTIEF. Posílila se tím naše pozice v bankovním sektoru i na trhu. 

hn: Co vám HOCHTIEF dal? 
Především pomohl ekonomické stabilitě. Před čtyřmi lety představoval bankovní dluh ve vztahu k čistému konsolidovanému vlastnímu jmění 450 procent. To bylo na kritické hraně. Během loňského roku jsme se dostali pod 50 procent. Je za tím i partnerský vztah s německými kolegy.