Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

15.9.2003

Admin

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

15.9.2003

Admin

V květnu roku 2003 proběhl u naší společnosti dozorový audit společnosti STAVCERT Praha na certifikát systému jakosti č. SJ-493/2001. V rámci tohoto dozorového auditu bylo potvrzeno, že systém managementu jakosti HOCHTIEF VSB a.s. odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001. 

Dokladem zmíněné skutečnosti je změna certifikátu z původního, který potvrzoval splnění požadavků ČSN EN ISO 9002:1995, na nový, potvrzující shodu systému řízení společnosti s požadavky zmíněné ČSN EN ISO 9001:2001. Touto změnou došlo i k prodloužení platnosti certifikátu do 31.5.2004. 

Do tohoto data proběhne ve společnosti velký recertifikační audit, na jehož podkladě bude vystaven nový certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností na tři roky. Předpokládaný termín recertifikačního auditu je únor 2004.