Akciová společnost HOCHTIEF CZ zahajuje stavbu administrativního centra Prosek Point Office Center

5.6.2007

Admin

V těsném sousedství stanice metra C Prosek na trase směrem do Letňan vyroste nový projekt s názvem Prosek Point Office Center. Jde o administrativní komplex s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m2. Jeho investorem je společnost Prosek Point, developerem J and T Real Estate CZ, a generálním dodavatelem se stala akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ zahajuje stavbu administrativního centra Prosek Point Office Center

5.6.2007

Admin

V těsném sousedství stanice metra C Prosek na trase směrem do Letňan vyroste nový projekt s názvem Prosek Point Office Center. Jde o administrativní komplex s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m2. Jeho investorem je společnost Prosek Point, developerem J and T Real Estate CZ, a generálním dodavatelem se stala akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Nový areál vyroste na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská. Svým pojetím se bude muset vyrovnat se starou zástavbou i s okolními panelovými domy. Budou ho tvořit tři devítipodlažní polyfunkční objekty. Všechny jsou konstrukčně i objemově shodné – lišit se budou pouze úhlem naklonění čelní fasády a její barevností v odstínech šedé. Každý objekt bude mít dvě podzemní podlaží, která budou sloužit jako parkoviště. Přístup je pochopitelně řešený i jako bezbariérový. 

Objekty budou stavěny postupně ve třech etapách. V první etapě dojde k realizaci celé spodní stavby, společné pro všechny objekty, a stavby nadzemní části věže A. Ve druhé etapě přijde na řadu nadzemní část věže B a nakonec nadzemní část věže C. 

Vzhledem k tomu, že geologické podmínky pro založení stavby jsou komplikované, stavba bude muset být založena hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Pro spodní stavbu byla zvolena monolitická konstrukce, kombinovaná s oválnými sloupy. Tvoří vanu, izolovanou proti zemní vlhkosti. Základová deska pak bude v místech pod sloupy zesílena. 

Jako konstrukční systém pro nadzemní část všech tří objektů je zvolen monolitický železobetonový skelet. Stropy budou podporované železobetonovými kruhovými sloupy profilu 500 až 650 mm. Stabilita a prostorová tuhost budov bude zajištěna železobetonovými stěnami jader. Svislé obvodové konstrukce budou lehké montované, zbytek bude vyzdívaný. 

Budovy budou zakryté plochými jednoplášťovými střechami, které doplní nad 8. nadzemním podlažím zelené pochozí prostranství a nad ustupujícím 9. nadzemním podlažím inverzní střecha s kačírkovým posypem. Projekt zazelenění střech nezapomíná na automatický závlahový systém, aby se rostliny podílely na celkovém estetickém vzhledu realizovaného projektu. 

Prostranství mezi budovami, tvořící střechu podzemních garáží, vyplní tzv. piazetty - pobytové prostory se vstupy do jednotlivých objektů. V okolí Prosek Point Office Center budou provedeny sadové úpravy, které budou přirozeným pokračováním okolní zeleně. Pocit výjimečnosti podpoří také fasády s nepravidelně dělenými pásovými okny. Pevný prostor mezi nimi vyplní obklady na bázi sklocementových desek. 

Stavba byla zahájena letos v květnu a její dokončení je plánováno na květen roku 2009. Zastavěná plocha projektu činí 5 942 m2 a obestavěný prostor je 170 800 m3.