Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev