Zahájili sme dlho očakávanú dopravnú zákazku

Spoločnosť HOCHTIEF SK zahájila po augustovom podpise zmluvy s Národnou Diaľničnou spoločnosťou výstavbu rýchlostnej cesty v úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce.

Projekt v hodnote bezmála 128 mil. Eur bez DPH realizujeme v združení so spoločnosťou Metrostav. Nový 12,8 km dlhý úsek bude po dokončení zahŕňať 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien a 8 zárubných a oporných múrov.

V súčasnosti z veľkej časti prebehli prípravné práce, ako napr. zriadenie zariadenia staveniska, pasportizácia príjazdových komunikácií, železničných priecestí, výrub drevín či archeologický prieskum.

Vodiči by sa mali prvýkrát prejsť po novom úseku približne za dva roky, teda v roku 2021.