Výsledky akciovej spoločnosti HOCHTIEF CZ za rok 2017

Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ 21. 6. vydala auditovanú účtovnú závierku spoločnosti zostavenú podľa českých účtovných štandardov k 31. decembra 2017.

Výsledky roka 2017 naďalej reflektovali dôsledky vysoko konkurenčného trhu, nízkych odbytových cien u verejných zákaziek a minimálnych ziskových marží z minulých rokov. Tento časový presah je pre stavebníctvo typický lebo súťaženie a realizácia projektov spravidla trvajú niekoľko mesiacov i rokov a súčasné výsledky do značnej miery kopírujú situáciu v minulých obdobiach. Prevádzkový výsledok spoločnosti HOCHTIEF CZ za rok 2017 činí 67 mil. Kč. Po započítaní finančného výsledku činí čistý zisk spoločnosti za rok 2017 30 mil. Kč. Tržby z predaja výrobkov a služieb spoločnosti mierne stúpli z 5,1 mld. Kč v roku 2016 na 5,14 mld. Kč v roku 2017. Za zmienku stojí aj hodnota vlastného imania, ktorý dosahuje k 31. 12. 2017 1,037 miliardy Kč. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti v roku 2017 stúpol takmer o 100 zamestnancov na 1092 zamestnancov.

„Vo finančnom roku 2017 sme úspešne zahájili niekoľko veľkých projektov, ako napr. rekonštrukciu Negrelliho viaduktu v Prahe, modernizáciu letiska v Českých Budějoviciach alebo výstavbu časti diaľnice D3 u Čadce, ktorú realizuje naša dcérska spoločnosť HOCHTIEF SK. Spoločnosť pokračovala v rozvoji a implementácii iniciatívy Priemysel 4.0 s pilotným využitím systému Building Information Modelling (BIM) na niekoľkých našich stavbách. V rámci narastajúceho nedostatku pracovných síl na trhu sme ďalej posilnili našu spoluprácu s vysokými a strednými technickými školami. Naše interné kapacity boli po celý rok plne využité pri realizácii cieľov našej hlavnej činnosti: vykonávanie komplexných infraštruktúrnych projektov pre verejného obstarávateľa a pre klientov z priemyselného segmentu,“ hodnotí situáciu člen predstavenstva HOCHTIEF CZ zodpovedný za ekonomiku Jörg Mathew.

V minulom roku sme tiež úspešne dokončili mnoho stavieb. K najdôležitejším patrí náš najväčší a najvýznamnejší projekt na Slovensku, výstavba diaľničného tunela Považský Chlmec, ktorý je súčasťou novovybudovaného obchvatu v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno). Na jar sme v Prahe za účasti prezidenta Českej republiky Miloša Zemana slávnostne otvorili špičkové pracovisko Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky, ktoré sa stalo jedným z finalistov v súťaži Stavba roka 2017.

Súhrn základných ekonomických ukazovateľov spoločnosti za rok 2017.

                                                                   v mil. Kč

Tržby z predaja výrobkov a služieb

5 142

Prevádzkový výsledok

67

Čistý zisk

30

Aktíva celkom

3 983

Vlastné imanie

1 037

Podrobné hospodárske výsledky a auditovaná účtovná závierka sú zverejnené vo výročnej správe spoločnosti za rok 2017.

Výročná správa je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach spoločnosti HOCHTIEF CZ tu.