Razby na tuneli Povážský Chlmec boli úspešne dokončené

Vo štvrtok 11. augusta bol dokončený posledný meter razieb tunela Považský Chlmec na diaľnici D3 v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).

Zostávajúce razby prebiehali na severnej tunelovej rúre v smere od východného portálu, ktorý vzhľadom na zastihnutým podmienkam musel byť dodatočne upravený. Došlo k významnému zosilneniu zabezpečenia svahu a bol upravený aj samotný systém razenia. Všetky opatrenia navrhnuté projekčnou skupinou sa ukázala ako veľmi účinná a zvyšný úsek razenia tak prebehol bez problémov. Obe dve tunelové rúry v celkovej dĺžke 4,4 km tak boli vyrazené bez mimoriadnych udalostí a v dobrej kvalite. K rovnakému dátumu sme prekonali aj métu 3 km z celkových 4,4 km vybetónovaných definitívnych osteniach tunelov.