HOCHTIEF

Prvý polrok 2018: HOCHTIEF významne zvýšil zisk, maržu, cash flow a zásobu práce

V prvých šiestich mesiacoch roku 2018 dosiahol HOCHTIEF dobré výsledky a tiež významného medziročného rastu. Skupina toto obdobie uzavrela s objemom čistých hotovostných prostriedkov vo výške 1,35 mld. Eur.

Čistý prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 18% na 237 mil. Eur, nominálny čistý zisk medziročne vzrástol o 21% na hodnotu 229 mil. Eur

 • Prevádzkový zisk pred zdanením vo výške 454 mil. Eur, + 14%,
 • Marža prevádzkového zisku pred zdanením vo výške 4,1%, +50 bp,
 • Tržby za prvý polrok 2018 vo výške 11,2 mld. Eur, očistené od kurzových rozdielov +11%, nominálne +2%

Silné cash flow z prevádzkových činností - medziročný nárast o 18% na 273 mil. Eur

 • Za posledných dvanásť mesiacov čistý peňažný tok z prevádzkových činností vo výške 1,41 mld. Eur
 • Silná likvidita – na hodnote 1,35 mld. Eur, medziročne +752 mil. Eur
 • V máji tohto roka S & P opäť potvrdili rating BBB, výhľad sa zlepšil na stabilný

Solídna zásoba vo výške 45,6 mld. Eur, očistené od kurzových rozdielov +11%

 • Nová zákazka za posledných dvanásť mesiacov vo výške 29,5 mld. Eur, očistené od kurzových rozdielov +26%
 • V prvej polovici roka 2018 nová zákazka vo výške 12,8 mld. Eur
 • Zásoba práce odpovedá zabezpečenosť na 22 mesiacov

Potvrdenie plánu roku 2018: Prevádzkový čistý zisk vo výška 470-520 mil. Eur (medziročne narastá o 4% na 15%)

 • Veľký objem pripravovaných zákaziek na našich kľúčových trhoch v USA, Kanade, Ázii / Tichomorí a Európe - približne 100 mld. eur z projektov na zvyšok roka 2018 a takmer 400 mld. eur na rok 2019 a nasledujúce roky
 • Pripravované PPP projekty za viac ako 210 mld. Eur
 • Rozdeľovanie kapitálu sa sústredí na výnos pre akcionárov a aktívny príležitosti rastu

"Prvá polovica roka 2018 bola veľmi silná. Významným spôsobom sme zvýšili zisk, maržu, cash flow, tržby aj zásobu práce," povedal generálny riaditeľ Marcelino Fernández Verdes. Čistý prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 18% na 237 mil. Eur. Nominálny čistý zisk sa zvýšil o 21% na hodnotu 229 mil. Eur. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky tri divízie.