HOCHTIEF

Prvá prerážka tunela Považský Chlmec

Vo štvrtok 27. 8. 2015 bola úspešne prerazená južná tunelová rúra tunela Považský Chlmec na úseku diaľnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). K prerážke došlo v úseku medzi západným portálom a strenou stavebnou jamou, kde mocnosť skalného nadložia presahuje 50 m.

Razba južnej tunelovej trúby zo strednej stavebnej jamy smerom k východnému portálu, tak isto ako aj razba kaloty v severnej tunelovej trúbe zo stredne jamy aj západného portálu, pokračuje na troch čelbách podľa harmonogramu tak, aby koncom September mohla byť začatá montáž debniaceho vozu a od západného portálu betonáž definitívneho ostenia tunela.

Na východnom portále pokračujú práce na zaistení stability portálového svahu, aby mohla byť začatá razba na ďalších dvoch čelbách. Tunel Považský Chlmec tak okrem unikátneho riešenia stavebnej jamy získa ďalšie špecifikum. Bude jedným z mála tunelov tejto dĺžky, ktoré sú razené z ôsmich čelieb.

Foto: Mgr. Jiří Zmítko, 3G Consulting Engineers, s.r.o.