Prvá polovica roku 2016: Skupina HOCHTIEF zvýšila zisky, marže i zásobu práce

28.7.2016

Michal Talian

Čistý prevádzkový zisk sa zvýšil na hodnotu 160 miliónov eur (medziročne nárast o 25 %); 2. štvrťrok: 88 miliónov eur, medziročne nárast o 29 %)

  • Nominálny čistý zisk je na hodnote 140 miliónov eur, o 30 % vyšší ako v prvej polovici roku 2015;
  • Marža prevádzkového zisku pred zdanením je vyššia o 60 stotín percenta na 3,5 %; všetky divízie vykazujú zlepšenie.

Čisté cash flow z prevádzkovej činnosti je v druhom štvrťroku na hodnote 312 miliónov eur a v posledných dvanástich mesiacoch na hodnote 974 miliónov eur

  • Stále sa premieňa zisk na hotovosť; zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) je za posledných dvanásť mesiacov s 90 % mierou konverzie na hotovosť;
  • Dochádza k ďalšiemu zlepšeniu riadenia kapitálových nákladov (CAPEX): čistý CAPEX sa medziročne znížil o 47 miliónov eur.

Čistá hotovosť má hodnotu 113 miliónov eur; medzištvrťročné zlepšenie o 88 miliónov eur

  • Po očistení od dividend, spätných odkupov akcií a akvizícií by čistá hotovosť mala hodnotu 808 miliónov eur vs. 133 miliónov eur v júni 2015.

Zásoba práce na hodnote 38,8 miliardy eur je od konca roku 2015 vyššia o 6 %

  • Nová zákazka je medziročne vyššia o 12 % na hodnote 13,2 miliardy eur;
  • Tendencia výnosov sa obracia: v druhom štvrťroku roku 2016 je vyššia o 12 % v porovnaní s prvým štvrťrokom.

Spoločnosť HOCHTIEF pokračuje vo svojej úspešnej ceste. Zisky, marže a zásoba práce sa v prvej polovici roku 2016 podstatne zvýšili. „Sme stále na správnej ceste a máme silné finančné zázemie, ktoré nám umožňuje usilovať sa o ďalší rast,“ uviedol Predseda Predstavenstva HOCHTIEF AG Marcelino Fernández Verdes.

Predpoklad na rok 2016 je teda potvrdený: očakáva sa, že čistý prevádzkový zisk bude medzi 300 miliónmi eur a 360 miliónmi eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 15 % až 35 % (rok 2015: porovnateľný čistý prevádzkový zisk v hodnote 265 miliónov eur).