Patríme medzi lídrov slovenského stavebníctva

V pondelok 20. mája sa v Bratislave uskutočnilo Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva.

V paneli konferencie zastúpil našu spoločnosť riaditeľ HOCHTIEF SK Miroslav Beka, ktorý o aktuálnej situácii na slovenskom trhu diskutoval napríklad s Jánom Ďurišinom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom NDS, Jurajom Tkáčom, generálnym riaditeľom Železnice Slovenskej republiky či Jurajom Kurňavkom, generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania. V úplne zaplnenej sále sa tiež riešilo, do akých oblastí budú smerovať peniaze investorov v rokoch 2019-2020, čo priniesla novela Zákona o zadávaní verejných zákaziek či v akej fáze je digitalizácia slovenského stavebníctva. Usporiadateľ konferencie výskumná spoločnosť CEEC Research predstavila tiež výsledky druhej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva.

Viac o konferencii a tiež fotogalériu nájdete tu.